گروه تولیدی پیام تابلو

مرکز تخصصی طراحی و ساخت انواع تابلو، بیلبورد و سازه های شهری

سازه های نمایشگاهی
چلنیوم و فلکسی
تابلوهای چلنیوم زیر کار فلکسی
تابلوهای فلکسی
اجرای تابلوهای فلکسی، بیلبوردهای شهری و جاده ای، انواع استندهای شهری
بیلبورد هتل پارس
بیلبورد هتل پارس
بیلبورد هتل پارس
اجرای بیلبوردهای شهری و جاده ای بانک قوامین
Responsive Slider